Design som håller

Hållbarhetsarbetet börjar redan här hemma på kontoret, i designstadiet som kan avgöra 90% av plaggets miljöpåverkan.

Material och kemi 

Öko-Tex och REACH

Många av våra tyger är märkta med Öko-Tex och övriga tyger uppfyller EU:s krav på miljögodkända kemikalier (REACH). REACH är en förordning för EU som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.
Vi använder också Öko-Tex certifierade tryckknappar och öljetter. 

Membran vs. coating

Våra vattentäta material har membran istället för coating. Att belägga ett tyg med membran i stället för att använda coating halverar kemikalieanvändningen. Grova tyger med coating kan ha upp till 3 ggr mer kemikalier än ett material med membran. 

Välja och ta bort

Vi använder i huvudsak vävda etiketter i stället för plast- och gummietiketter. Tyger med mönstertryck har vi valt bort då det i många fall ökar kemikalieanvändandet. 

Ekologiskt odlad bomull

Våra polycotton-kläder är tillverkade i en blandning av bomull och polyester. Den bomull vi använder är ekologiskt certifierad och på det sättet kan vi bidra till en bättre hälsa för bomullsarbetarna, samt en bättre miljö - ett bättre val helt enkelt!

Mulesing-fri ull

Ullen vi använder i våra produkter är mulesing-fri. Mulesing innebär att delar skärs bort runt lammens analöppning, en primitiv och plågsam metod för djuren. Syftet är att minska risken för angrepp av fluglarver.

Återvunnen polyester

Det finns flera sätt att tillverka tyger av återvunnet material, exempelvis av återvunna petflaskor. Vi använder t.ex. återvunnet material till yttertyget i våra termojackor IZOR och IZZY samt vår termobyxa ZAPP.

Fleece och mikroplaster

Mikroplaster är ett stort problem och har på senare år hamnat högt i klimatdebatten. Fleece är inte det enda material som avger mikroplaster men är en värsting inom syntetmaterial då luddet från fleecen lättare avger mikroplaster än vävda syntetmaterial. Vi har numera inga fleeceplagg i vårt mellanlagerssegment och har istället valt andra alternativ med högt innehåll av ull. 

Fluorkarbonfria tyger

Vi har helt PFAS-fria ytbehandlingar på alla våra tyger. På huvuddelen av yttertygerna använder vi en DWR som heter Eco Bionic Finish.
Vi på Gneis har jobbat aktivt i många år med att ta bort fluorkarbonerna (PFAS) från ytbehandlingen (DWR) av våra yttertyger. PFAS ger en slät vatten-, fett- och smutsavvisande yta men de förekommer inte naturligt i miljön, är extremt långlivade och skadliga för djur och natur. PFAS bryts ned otroligt långsamt (eller så omvandlas det till andra ej nedbrytbara ämnen), och ofta samlas de i levande organismer. Eftersom PFAS är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnaden, utan istället i andra organ – exempelvis i levern och i blodet. PFAS misstänks också vara cancerframkallande och hormonstörande.
PFAS finns i luft och vatten över hela jorden och användandet måste minska då dessa skadliga ämnen inte hör hemma i naturen.
Köper du ett Gneisplagg gör du både dina barn och miljön en tjänst. Behöver plaggen återimpregneras säljer vi PFAS-fri återimpregnering i vår webshop.

Vad händer med de tyger som blir över?

I de flesta produktioner blir det material över efter att plaggen är tillverkade. Vanligtvis hamnar tygerna på lagerhyllorna och efter en tid är det tyvärr mycket som slängs. Ibland p.g.a att färgen är utgående och inte längre är trendmässig, ibland för att det utvecklats nya material och det som ligger på hyllan därför blivit irrelevant. Tyger på fabrikernas hyllor som bara ligger där och till slut slängs är ett stort globalt problem.
Vi tycker att överblivet material ska användas upp för att så lite som möjligt till slut ska bli spill, vi är noggranna med på att se till att vi inte har överblivna tyger kvar på fabrikernas hyllor. Hur gör vi då? 

 • Vi drar oss inte för att använda samma färg från år till år och därför blir det en viktig designprincip för oss att välja tidlösa färger. Vi väljer färger som vi vet fungerar bra från år till år.

 • Vi ser till att noga utvärdera trendfärger och väljer noggrant för att inte välja sådana som blir för kortlivade.

 • Vi har valt att vara flexibla vad gäller vårt färgutbud och har ofta större färgutbud i det storleksspann där vi har större försäljningsvolym. Flexibiliteten möjliggör att vi kan minimera spill och rest på fabrikerna. 

Plaggets användarfas

En stor del av ett plaggs miljöpåverkan sker under användarfasen. Vi vill hjälpa dig som kund att vårda de plagg du köper och ge dig tips och råd kring vad du kan göra för att plaggen ska hålla länge, vara komfortabla och behålla sin funktionalitet så att de används ofta under sin livstid och kan ärvas vidare. Därför lanserar vi under hösten 2018 Repair & Care, här kommer vi att samla alla råd och tips som hör till plaggets användarfas. Du kommer att kunna beställa reparationsmaterial till dina kläder och även klädvårdsmedel i form av miljövänlig impregnering och tvättmedel.

Logistik & frakt

 • Vi undviker i största möjliga mån flygfrakter och huvuddelen skickas med båt.

 • Vi försöker minska antalet frakter till och från kund genom att ha en utförlig storlekshjälp som hjälper att välja rätt storlek.  

Code of Conduct

För oss är det viktigt att alla leverantörer vi samarbetar med också arbetar på ett miljömässigt, socialt och etiskt riktigt sätt. Därför har vi upprättat ett kontrakt med var och en av dem – ett s.k. Code of Conduct-avtal – där vi bl.a reglerar förbud mot barn- och tvångsarbete. Vi försäkrar oss om arbetarnas rättigheter så att ingen diskriminering förekommer och att personalen har rätt att ansluta sig till fackföreningar och att alla anställda har ett riktigt anställningskontrakt.
I enlighet med ILO:s-konventionen 131 reglerar kontraktet också lönenivåerna för de anställda liksom arbetstider och övertid.
Vi har även skrivit in riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet inklusive brandsäkerhet. I kontraktet står också att leverantören ska arbeta på ett miljömässigt korrekt sätt både avseende kemikalier, avfallshantering och vattenanvändning.

Material som håller

I designfasen för ett plagg sker också flera materialval som påverkar hur miljöbelastande plagget blir. Utöver att materialen ska säkerställa en så lång livslängd som möjligt ska de också möta våra krav för kemikalieinnehåll och materialåtgång.

Öko-Tex och REACH

Många av våra tyger är märkta med Öko-Tex och övriga tyger uppfyller EU:s krav på miljögodkända kemikalier (REACH). REACH är en förordning för EU som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier. Även våra tryckknappar och öljetter är Öko-Tex-certifierade.

Membran istället för coating

Våra vattentäta material har membran istället för coating. Att belägga ett tyg med membran i stället för att använda coating halverar kemikalieanvändningen. Grova tyger med coating kan ha upp till 3 ggr mer kemikalier än ett material med membran. 

Välja och välja bort

Vi använder i huvudsak vävda etiketter i stället för plast- och gummietiketter. Tyger med mönstertryck har vi valt bort då det i många fall ökar kemikalieanvändandet. 

Ekologiskt odlad bomull

Våra polycotton-kläder är tillverkade i en blandning av bomull och polyester. Den bomull vi använder är ekologiskt certifierad och på det sättet kan vi bidra till en bättre hälsa för bomullsarbetarna, samt en bättre miljö - ett bättre val helt enkelt!

Mulesingfri ull

Ullen vi använder i våra produkter är mulesing-fri. Mulesing innebär att delar skärs bort runt lammens analöppning, en primitiv och plågsam metod för djuren. Syftet är att minska risken för angrepp av fluglarver.

Återvunnen polyester

Det finns flera sätt att tillverka tyger av återvunnet material, exempelvis av återvunna petflaskor. Vi använder t.ex. återvunnet material till yttertyget i våra termojackor IZOR och IZZY samt vår termobyxa ZAPP.

Fleece och mikroplaster

Mikroplaster är ett stort problem och har på senare år hamnat högt i klimatdebatten. Fleece är inte det enda material som avger mikroplaster men är en värsting inom syntetmaterial då luddet från fleecen lättare avger mikroplaster än vävda syntetmaterial. Vi har numera inga fleeceplagg i vårt mellanlagerssegment och har istället valt andra alternativ med högt innehåll av ull. 

Fluorkarbonfria tyger

Vi har helt PFAS-fria ytbehandlingar på alla våra tyger. På huvuddelen av yttertygerna använder vi en DWR som heter Eco Bionic Finish.
Vi på Gneis har jobbat aktivt i många år med att ta bort fluorkarbonerna (PFAS) från ytbehandlingen (DWR) av våra yttertyger. PFAS ger en slät vatten-, fett- och smutsavvisande yta men de förekommer inte naturligt i miljön, är extremt långlivade och skadliga för djur och natur. PFAS bryts ned otroligt långsamt (eller så omvandlas det till andra ej nedbrytbara ämnen), och ofta samlas de i levande organismer. Eftersom PFAS är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnaden, utan istället i andra organ – exempelvis i levern och i blodet. PFAS misstänks också vara cancerframkallande och hormonstörande.
PFAS finns i luft och vatten över hela jorden och användandet måste minska då dessa skadliga ämnen inte hör hemma i naturen.
Köper du ett Gneisplagg gör du både dina barn och miljön en tjänst. Behöver plaggen återimpregneras säljer vi PFAS-fri återimpregnering i vår webshop.

Rädda spillet

I de flesta produktioner blir det material över efter att plaggen är tillverkade. Vanligtvis hamnar tygerna på lagerhyllorna och efter en tid är det tyvärr mycket som slängs. Ibland för att färgen är utgående och inte längre är trendmässig, ibland för att det utvecklats nya material och det som ligger på hyllan blivit irrelevant. Tyger på fabrikernas hyllor som bara ligger där och till slut slängs är ett stort globalt problem.
Vi tycker att överblivet material ska användas upp för att så lite som möjligt till slut ska bli spill, vi är noggranna med på att se till att vi inte har överblivna tyger kvar på fabrikernas hyllor. Hur gör vi då? 

Tidlösa färger som designprincip

Vi drar oss inte för att använda samma färger från år till år då det möjliggör att vi kan använda överblivet material från en kollektion till en annan. Med noggrann koll på vad som blir över efter en produktion kan vi planera upp nästkommande kollektion utifrån det – på så vis kan vi minimera vårt spill. En viktig designprincip för oss blir därför att välja tidlösa färger i våra kollektioner. Trendfärger utvärderas och väljs noggrant för att vi inte ska välja en färg som blir för kortlivad.

Flexibelt färgutbud

Vi har valt att vara flexibla vad gäller vårt färgutbud och har ofta större färgutbud i det storleksspann där vi har större försäljningsvolym. Flexibiliteten möjliggör att vi kan minimera spill och rest på fabrikerna. 

Code of Conduct

För oss är det viktigt att alla leverantörer vi samarbetar med också arbetar på ett miljömässigt, socialt och etiskt riktigt sätt. Därför har vi upprättat ett kontrakt med var och en av dem – ett s.k. Code of Conduct-avtal – där vi bl.a reglerar förbud mot barn- och tvångsarbete. Vi försäkrar oss om arbetarnas rättigheter så att ingen diskriminering förekommer och att personalen har rätt att ansluta sig till fackföreningar och att alla anställda har ett riktigt anställningskontrakt.
I enlighet med ILO:s-konventionen 131 reglerar kontraktet också lönenivåerna för de anställda liksom arbetstider och övertid.
Vi har även skrivit in riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet inklusive brandsäkerhet. I kontraktet står också att leverantören ska arbeta på ett miljömässigt korrekt sätt både avseende kemikalier, avfallshantering och vattenanvändning.

Logistik & frakt

Vi undviker i största möjliga mån flygfrakter och huvuddelen skickas med båt. Vi försöker minska antalet frakter till och från kund genom att ha en utförlig storlekshjälp som hjälper att välja rätt storlek.  

Designa hållbart

Det börjar här hemma, redan i designstadiet på kontoret – plaggets början på den långa resan genom sin livslängd. Här ligger ett stort ansvar på oss mönsterkonstruktörer och produktutvecklare då 90% av plaggets miljöpåverkan bestäms i designstadiet. Hemma hos oss. 
Det viktigaste steget innan vi ens startar en design- och utvecklingsprocess är att ärligt ställa oss frågan; finns det ett behov av produkten? Blir svaret ja så har produkten en lång och ofta mycket givande och kreativ resa framför sig. 
I design- och utvecklingsfasen är det viktigt att som företag ha gedigen erfarenhet kring hur man utvecklar funktionskläder för att i största möjliga mån säkerställa produktionen. 
Vi på Gneis har ett stort engagemang kring följande delar i utvecklingsfasen:

 • Utveckla hållbara, könsneutrala och tidlösa plagg för att de ska kunna användas av flera barn – det är både den naturligaste och allra effektivaste återvinningen.

 • Mönsterkonstruktion - kläder som blir kvar i garderoben för att de är osköna, har dålig passform, presterar dåligt v.g. vattentäthet eller på annat sätt begränsar barnens lek är en stor miljöbelastning då det ofta leder till nya inköp. Genom att i designstadiet välja rätt material och konstruktion kan vi förlänga plaggets livslängd avsevärt. En kvalitetsmässig konstruktion har inbyggd rörelse där det behövs, förstärkningar på rätt ställen, är följsamt och skapar maximal rörelsefrihet vilket leder till att plagget används mycket och förhoppningsvis ärvs i flera led.

 • Satsa på säkra funktionslösningar vilket minskar risken för reklamationer.

 • Testa materialen – vi har nära kontakt med textillabbet Sportstech Research Center  i Östersund där alla våra material testas och utvärderas innan vi väljer in dem i kollektionen. Alla våra urval baseras på tester. 

Material och kemi 

Öko-Tex och REACH

Många av våra tyger är märkta med Öko-Tex och övriga tyger uppfyller EU:s krav på miljögodkända kemikalier (REACH). REACH är en förordning för EU som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.
Vi använder också Öko-Tex certifierade tryckknappar och öljetter. 

Membran vs. coating

Våra vattentäta material har membran istället för coating. Att belägga ett tyg med membran i stället för att använda coating halverar kemikalieanvändningen. Grova tyger med coating kan ha upp till 3 ggr mer kemikalier än ett material med membran. 

Välja och ta bort

Vi använder i huvudsak vävda etiketter i stället för plast- och gummietiketter. Tyger med mönstertryck har vi valt bort då det i många fall ökar kemikalieanvändandet. 

Ekologiskt odlad bomull

Våra polycotton-kläder är tillverkade i en blandning av bomull och polyester. Den bomull vi använder är ekologiskt certifierad och på det sättet kan vi bidra till en bättre hälsa för bomullsarbetarna, samt en bättre miljö - ett bättre val helt enkelt!

Mulesing-fri ull

Ullen vi använder i våra produkter är mulesing-fri. Mulesing innebär att delar skärs bort runt lammens analöppning, en primitiv och plågsam metod för djuren. Syftet är att minska risken för angrepp av fluglarver.

Återvunnen polyester

Det finns flera sätt att tillverka tyger av återvunnet material, exempelvis av återvunna petflaskor. Vi använder t.ex. återvunnet material till yttertyget i våra termojackor IZOR och IZZY samt vår termobyxa ZAPP.

Fleece och mikroplaster

Mikroplaster är ett stort problem och har på senare år hamnat högt i klimatdebatten. Fleece är inte det enda material som avger mikroplaster men är en värsting inom syntetmaterial då luddet från fleecen lättare avger mikroplaster än vävda syntetmaterial. Vi har numera inga fleeceplagg i vårt mellanlagerssegment och har istället valt andra alternativ med högt innehåll av ull. 

Fluorkarbonfria tyger

Vi har helt PFAS-fria ytbehandlingar på alla våra tyger. På huvuddelen av yttertygerna använder vi en DWR som heter Eco Bionic Finish.
Vi på Gneis har jobbat aktivt i många år med att ta bort fluorkarbonerna (PFAS) från ytbehandlingen (DWR) av våra yttertyger. PFAS ger en slät vatten-, fett- och smutsavvisande yta men de förekommer inte naturligt i miljön, är extremt långlivade och skadliga för djur och natur. PFAS bryts ned otroligt långsamt (eller så omvandlas det till andra ej nedbrytbara ämnen), och ofta samlas de i levande organismer. Eftersom PFAS är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnaden, utan istället i andra organ – exempelvis i levern och i blodet. PFAS misstänks också vara cancerframkallande och hormonstörande.
PFAS finns i luft och vatten över hela jorden och användandet måste minska då dessa skadliga ämnen inte hör hemma i naturen.
Köper du ett Gneisplagg gör du både dina barn och miljön en tjänst. Behöver plaggen återimpregneras säljer vi PFAS-fri återimpregnering i vår webshop.

Vad händer med de tyger som blir över?

I de flesta produktioner blir det material över efter att plaggen är tillverkade. Vanligtvis hamnar tygerna på lagerhyllorna och efter en tid är det tyvärr mycket som slängs. Ibland p.g.a att färgen är utgående och inte längre är trendmässig, ibland för att det utvecklats nya material och det som ligger på hyllan därför blivit irrelevant. Tyger på fabrikernas hyllor som bara ligger där och till slut slängs är ett stort globalt problem.


Vi tycker att överblivet material ska användas upp för att så lite som möjligt till slut ska bli spill, vi är noggranna med på att se till att vi inte har överblivna tyger kvar på fabrikernas hyllor. Hur gör vi då? 

 • Vi drar oss inte för att använda samma färg från år till år och därför blir det en viktig designprincip för oss att välja tidlösa färger. Vi väljer färger som vi vet fungerar bra från år till år.

 • Vi ser till att noga utvärdera trendfärger och väljer noggrant för att inte välja sådana som blir för kortlivade.

 • Vi har valt att vara flexibla vad gäller vårt färgutbud och har ofta större färgutbud i det storleksspann där vi har större försäljningsvolym. Flexibiliteten möjliggör att vi kan minimera spill och rest på fabrikerna. 

Plaggets användarfas

En stor del av ett plaggs miljöpåverkan sker under användarfasen. Vi vill hjälpa dig som kund att vårda de plagg du köper och ge dig tips och råd kring vad du kan göra för att plaggen ska hålla länge, vara komfortabla och behålla sin funktionalitet så att de används ofta under sin livstid och kan ärvas vidare. Därför lanserar vi under hösten 2018 Repair & Care, här kommer vi att samla alla råd och tips som hör till plaggets användarfas. Du kommer att kunna beställa reparationsmaterial till dina kläder och även klädvårdsmedel i form av miljövänlig impregnering och tvättmedel.

Code of Conduct

För oss är det viktigt att alla leverantörer vi samarbetar med också arbetar på ett miljömässigt, socialt och etiskt riktigt sätt. Därför har vi upprättat ett kontrakt med var och en av dem – ett s.k. Code of Conduct-avtal – där vi bl.a reglerar förbud mot barn- och tvångsarbete. Vi försäkrar oss om arbetarnas rättigheter så att ingen diskriminering förekommer och att personalen har rätt att ansluta sig till fackföreningar och att alla anställda har ett riktigt anställningskontrakt.
I enlighet med ILO:s-konventionen 131 reglerar kontraktet också lönenivåerna för de anställda liksom arbetstider och övertid.
Vi har även skrivit in riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet inklusive brandsäkerhet. I kontraktet står också att leverantören ska arbeta på ett miljömässigt korrekt sätt både avseende kemikalier, avfallshantering och vattenanvändning.

Logistik & frakt

 • Vi undviker i största möjliga mån flygfrakter och huvuddelen skickas med båt.

 • Vi försöker minska antalet frakter till och från kund genom att ha en utförlig storlekshjälp som hjälper att välja rätt storlek.  

I Hjärtat på Gneis

Vi vill att fler barn ska leka ute!

När barn kan leka ute obehindrat - med kläder som är följsamma och inte är i vägen, med kläder som håller dem varma och torra - då stannar de ute länge, länge.

Därför har vi gjort det till vår mission att skapa de allra bästa funktionskläderna för barn.

Utelek gör gott

Vi tror att barn som får leka mycket ute mår bättre, på många sätt! Vi brinner för att göra uteleken tillgänglig både prismässigt och såklart kvalitetsmässigt - för med riktigt bra funktionskläder är uteleken lika självklar som inneleken.

Behöver funktionskläder vara dyra?

Bra funktionskläder är dyra, de kräver ambitiösa mönsterkonstruktioner och de allra dyraste materialen. Vi jobbar dagligen med att kapa alla mellanhänder, varje onödig kostnad vi kan hitta, för att komma ner i pris och göra plaggen tillgängliga för fler barn - men vi tummar aldrig någonsin på kvaliteten.

Skickas nästa vardag

Leveranstid: 1-4 arbetsdagar

Öppet köp & bytesrätt i 14 dagar

Kundtjänst

Undrar du över något? Ring oss gärna!
Vi har öppet vardagar 10:00-16:00

Telefonnummer: 0920-420 180
Mail: info@gneis.se

Nyhetsbrev

Få tips, nyheter och erbjudanden från Gneis. Du kan när som helst avregistrera dig. Genom att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy.

Vi är Gneis Funktionskläder

Vi gillar natur, vi gillar väder och vi gillar barn. Vi tycker att ute är världens bästa lekplats och att barnen förtjänar världens bästa utekläder. Som barnens ambassadör kämpar vi för detta och för att alla vuxna (som köper barnens kläder) ska förstå hur viktigt deras val av utekläder är för barnen.

ROCK GROUP SWEDEN AB
Organisationsnr 556704-7484 • Varvsgatan 41, plan 5, 972 32 Luleå • Telefon 0920-420 180 • Telefax: 0920-420 189 • E-post info@gneis.se

Gneis Logo
hallbarhet/
category